SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
 
     
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I KRYTERIA OCEN
     
klasa 1 klasa 4 klasa 5
religia religia religia
edukacja wczesnoszkolna j. polski j. polski
język angielski przyroda biologia
  j. angielski j. angielski
klasa 2 muzyka geografia
religia plastyka muzyka
edukacja wczesnoszkolna historia plastyka
język angielski technika historia
  informatyka technika
klasa 3 matematyka informatyka
religia wychowanie fizyczne matematyka
edukacja wczesnoszkolna   wychowanie fizyczne
język angielski    
     
klasa 6 klasa 7 klasa 8
religia religia religia
j. polski j. polski j. polski
j. angielski j. niemiecki j. niemiecki
biologia j. angielski j. angielski
muzyka biologia biologia
plastyka chemia chemia
historia muzyka fizyka
technika plastyka geografia
informatyka historia historia
matematyka informatyka edb
geografia matematyka wos
wychowanie fizyczne geografia informatyka
  fizyka matematyka
  wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne
     
dostosowanie wymagań matematyka