SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
 

 
ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 
Informacja o postępowaniu rekrutacjnym i uzupełniającym
do oddziału przedszkolnego i klasy I
Szkoły Podstwowej im. gen. Tadeusza Kościuszki w Zieleniu
na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie Wójta Gminy Ryńsk w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacjnego. (pdf)

Załącznik 1 Terminy postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych. (pdf)

Załącznik 2 Terminy postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych. (pdf)

Zapraszamy