SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
 
Szkoła Podstawowa w Zieleniu
 

Szkoła Podstawowa w Zieleniu, rok 1932.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zieleniu, rok 1957.

Rozbudowa szkoły w latach siedemdziesiątych XX wieku.

Budynek Zespołu Szkół w Zieleniu, rok 2012.

Poświęcenie sztandaru, 10 listopada 1997 r.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych, listopad 2007 r.

Nasza szkoła ma bogatą historię i tradycje. Rozpoczęła swoją działalność jeszcze przed II wojną światową. Po wojennej przerwie wznowiła pracę 1 września 1945 roku. Była wtedy placówką sześcioklasową, a zajęcia prowadzono w systemie klas łączonych. Pracowało wtedy w niej dwóch nauczycieli.
20 listopada 1949 roku szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji, której celem było organizowanie kursów dla analfabetów. Pełną szkołą siedmioklasową stała się w roku szkolnym 1956/57.
W związku z reformą szkolnictwa, od września 1966 roku w szkoła stała się placówką ośmioklasową. W tym czasie szkoła miała swoje filie w Pływaczewie, Czystochlebiu, Małych Radowiskach i Wałyczyku. Uczniowie z tych szkół, od klasy czwartej kontynuowali naukę w Zieleniu.
Stopniowo poprawiały się warunki, w jakich uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności. Dobudowywano kolejne pomieszczenia, doprowadzono prąd elektryczny, oddano do użytku pracownię zajęć technicznych dla chłopców i dziewcząt, urządzono boisko z wyznaczonymi miejscami do gry w piłkę, skoku w dal, rzutu kulą, plac zabaw i miasteczko ruchu drogowego, zorganizowano świetlicę, bibliotekę i Izbę Pamięci.
Z inicjatywy dyrekcji szkoły i rodziców, szkoła została znacznie rozbudowana i wzbogacona o dużą salę gimnastyczną z zapleczem. W szkole owstała nowoczesna pracownia komputerowa z dostępem do Internetu.
10 listopada 1997 roku szkoła otrzymała imię generała Tadeusza Kościuszki i sztandar. W rocznicę tego wydarzenia szkoła co roku obchodzi swoje święto, a uczniowie klas pierwszych składają uroczyste ślubowanie.
1 września 1999 roku obok szkoły podstawowej zaczęło funkcjonować gimnazjum. Obie placówki zostały połączone w Zespół Szkół w Zieleniu we wrześniu 2008 roku. Dziewięć lat później szkoła wróciła do swojej nazwy - Szkoła Podstawowa im. gen. Tadeusza Kościuszki w Zieleniu.
Obecnie w szkole uczy się prawie 150 uczniów z Zielenia, Pływaczewa, Czystochlebia, Małych Radowisk, Zaradowisk i Wałyczyka.

W szkole pracuje dwudziestu czterech wykwalifikowanych nauczycieli, a całością kieruje pani dyrektor mgr Sabina Topij-Brylińska.

Uczniowie klas I - VI szkoły podstawowej i oddzaiłu przedszkolnego uczą się języka angielskiego, starsi także języka niemieckiego. Oprócz obowiązkowych zajęć w szkole odbywają się zajęcia kół zainteresowań: informatyczne, matematyczne, teatralne, sportowe, gier planszowych i zespół wokalny. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który zajmuje się organizacją imprez i akademii, np. dnia wiosny, dnia dziecka.
Szkoła posiada bardzo dobre warunki lokalowe i wyposażenie. Sale i korytarze przygotowane są do nauki najmłodszych i starszych uczniów. Szkoła zapewnia uczniom opiekę świetlicową od godziny 6:45 do15:15.
Nauczyciele specjaliści prowadzą zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęćia logopedyczne, dyaktyczno-wyrównawcze, rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, zajęcia rewalidacyjne, kształcące umiejętność uczenia się, korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia z psychologiem i pedagogiem.
Uczniowie w wolnych chwilach mogą korzystać z biblioteki i czytelni, dwóch boisk oraz świetlicy, a swoje oszczędności lokować na książeczce SKO. Co roku organizowany jest Miesiąc Kultury Zdrowotnej, Gminny Dzień bez Uzależnień, konkurs Matematyka na Bank, turniej Klasa na Medal i festyn rodzinny. Uczniowie biorą udział w akcji Sprzątanie Świata, Śiwtowym Dniu Tabliczki Mnożenia, Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym, Konkursie Wiedzy Pożarniczej oraz wielu innych konkursach i zawodach, mają możliwość uzyskania karty rowerowej.
Uczniowie wyjeżdżają na ciekawe wycieczki edukacyjne i krajoznawcze, biwaki, do kina i korzystają z pływalni w Kowalewie Pomorskim, uczestniczą w wielu konkursach przedmiotowych, plastycznych, wokalnych, tematycznych oraz sportowych.