SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
 
KADRA PEDAGOGICZNA
 
Sabina Topij-Brylińska - dyrektor
 
Grażyna Bobińska - język polski, wychowawca klasy IV
Beata Goleń - matematyka, historia, fizyka, informatyka, wychowawca klasy VII
Wojciech Góralski - muzyka, historia, wos, edukacja dla bezpieczeństwa
Jolanta Górecka - przyroda, geografia, plastyka, nauczyciel wspomagający
Beata Grykałowska - edukacja wczesnoszkolna, logopeda, wychowawca klasy III
Agata Kubrycht - język angielski, język niemiecki, wychowawca klasy VI
Andrzej Kubrycht - matematyka, informatyka
Karolina Krzemińska - chemia
Ewa Kurzyńska - religia, wychowawca klasy VIII
Dariusz Langowski - wych. fizyczne, technika, wdż, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, nauczyciel wspomagający
Katarzyna Maciuła - oddział przedszkolny, logopedia
Judyta Majewska-Nowek -
Karolina Morańska - biologia, biblioteka
Dorota Piatkowska - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II
Justyna Rumińska-Sul -
Mirosława Ruta - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I
Ewa Solarz - pedagog, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Agata Szynkiewicz - psycholog
Marcin Wróblewski - język polski, wychowawca klasy V