SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
 
KADRA PEDAGOGICZNA
 
Sabina Topij-Brylińska - dyrektor
 
Grażyna Bobińska - język polski, wychowawca klasy VIII
Ewa Falkowska - biologia
Beata Goleń - matematyka, historia, fizyka, informatyka, wychowawca klasy VI
Wojciech Góralski - muzyka, historia, wos, edukacja dla bezpieczeństwa
Jolanta Górecka - przyroda, geografia, plastyka, technika, zajęcia rewalidacyjne
Anna Grajkowska - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I
Beata Grykałowska - edukacja wczesnoszkolna, logopeda, wychowawca klasy II
Agata Kubrycht - język angielski, język niemiecki, wychowawca klasy V
Andrzej Kubrycht - matematyka, informatyka
Karolina Krzemińska - chemia
Ewa Kurzyńska - religia, wychowawca klasy VII
Dariusz Langowski - wychowanie fizyczne, wdż
Judyta Majewska-Nowek -
Marta Maliszewska - psycholog
Dorota Piatkowska - oddział przedszkolny
Mirosława Pyszko - biologia, wdż, zajęcia świetlicowe, bibliotekarz
Justyna Rumińska-Sul - wychowanie fizyczne, wczesne wspomaganie rozwoju, bibliotekarz
Mirosława Ruta - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca klasy III
Ewa Solarz - pedagog, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Marcin Wróblewski - język polski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne