Szkoła Podstawowa im. gen. Tadeusza Kościuszki w Zieleniu
 
   
KALENDARZ SZKOLNY

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe: 14 stycznia - 27 stycznia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 18 - 23 kwietnia 2019 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
2 listopada 2018 r.,
10 - 12 kwietnia 2019 r. dla uczniów szkoły podstawowej,
15 - 17 kwietnia 2019 r. dla uczniów klas I - VII szkoły podsatwowej i III gimnazjum,
2 maja 2019 r.

Egzamin gimnazjalny:

a) część humanistyczna - 10 kwietnia 2019 r.
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
b) część matematyczno-przyrodnicza - 11 kwietnia 2019 r.
z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
z zakresu matematyki - godz. 11:00
c) język obcy nowożytny - 12 kwietnia 2019 r.
na poziomie podstawowym - godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

Egzamin ósmoklasisty:

a) język polski - 15 kwietnia 2019 r. godz. 9:00
b) matematyka - 16 kwietnia 2019 r.godz. 9:00
c) język obcy nowożytny - 17 kwietnia 2019 r.godz. 9:00

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2019 r.

Terminy spotkań z rodzicami:
24 września 2018 r. - zebranie i konsultacje
26 listopada 2018 r. - konsultacje
4 lutego 2019 r. - zebranie i konsultacje
25 marca 2019 r. zebranie i konsultacje
13 maja 2019 r. - zebranie i konsultacje
10 czerwca 2019 r. zebranie i konsultacje

 
KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI (pdf)