SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
 
KALENDARZ SZKOLNY


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 2 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe: 27 stycznia - 7 lutego 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 9 - 14 kwietnia 2020 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
2, 3 stycznia 2020 r.,
21 - 23 kwietnia 2020 r. dla uczniów klas I - VII.

Egzamin ósmoklasisty:

a) język polski - 21 kwietnia 2020 r. godz. 9:00,
b) matematyka - 22 kwietnia 2020 r. godz. 9:00,
c) język obcy nowożytny - 23 kwietnia 2020 r. godz. 9:00.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 czerwca 2020 r.

Terminy spotkań z rodzicami:
23 września 2019 r. - zebranie i konsultacje
26 listopada 2019 r. - zebranie i konsultacje
10 lutego 2020 r. - zebranie i konsultacje
28 kwietnia 2020 r. zebranie i konsultacje
8 czerwca 2019 r. zebranie i konsultacje

 
KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI (pdf)