Szkoła Podstawowa im. gen. Tadeusza Kościuszki w Zieleniu
 
   
KALENDARZ SZKOLNY
 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 4 września 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe: 12 lutego - 25 lutego 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

Egzamin gimnazjalny:

a) część humanistyczna - 18 kwietnia 2018 r.
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
b) część matematyczno-przyrodnicza - 19 kwietnia 2018 r.
z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
z zakresu matematyki - godz. 11:00
c) język obcy nowożytny - 20 kwietnia 2018 r.
na poziomie podstawowym - godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym -godz. 11:00


Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 22 czerwca 2018 r.

Terminy spotkań z rodzicami:

15 września 2017 r. - zebranie