SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
 
KALENDARZ SZKOLNY


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2022 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych: 31 października 2022 r. (poniedziałek)

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2022 r.

Zakończenie I semestru nauki - 27 stycznia 2023 r.

Ferie zimowe: 30 stycznia - 12 lutego 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 6 - 11 kwietnia 2023 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych - 2 maja 2022 r. (wtorek)

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych - 9 czerwca 2023 r. (piątek)

Egzamin ósmoklasisty (dni wolne od zajęć dla pozostałych uczniów) :
a) język polski - 23 maja 2023 r. (wtorek) godz. 9:00,
b) matematyka - 24 maja 2023 r. (środa) godz. 9:00,
c) język obcy nowożytny - 25 maja 2023 r. (czwartek) godz. 9:00.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych - 9 czerwca 2023 r. (piątek)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 23 czerwca 2023 r.

Terminy spotkań z rodzicami:
14 września 2022 r. - zebranie organizacyjne z wychowawcami
14 listopada 2022 r. - zebranie śródroczne
20, 21 lutego 2023 r. - zebranie podsumowujące I semestr nauki
17 kwietnia 2023 r. - zebranie śródroczne

 
KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI (pdf)