SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
 
KALENDARZ SZKOLNY


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 2 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe: 27 stycznia - 7 lutego 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 9 - 14 kwietnia 2020 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych - 12 czerwca 2020 r. (piątek)

Egzamin ósmoklasisty:
a) język polski - 16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9:00,
b) matematyka - 17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9:00,
c) język obcy nowożytny - 18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 9:00.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 czerwca 2020 r.

Terminy spotkań z rodzicami:
23 września 2019 r. - zebranie i konsultacje
26 listopada 2019 r. - zebranie i konsultacje
10 lutego 2020 r. - zebranie i konsultacje
28 kwietnia 2020 r. zebranie i konsultacje - online
8 czerwca 2019 r. zebranie i konsultacje - online

 
KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI (pdf)