ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZIELENIU
Szkoła Podstawowa im. gen. Tadeusza Kościuszki
Gimnazjum
 
   
KALENDARZ SZKOLNY
 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2016 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2016 r.

Ferie zimowe: 30 stycznia - 12 lutego 2017 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 13 - 18 kwietnia 2017 r.

Egzamin gimnazjalny:

a) część humanistyczna - 19 kwietnia 2017 r.
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
b) część matematyczno-przyrodnicza - 20 kwietnia 2017 r.
z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
z zakresu matematyki - godz. 11:00
c) język obcy nowożytny - 21 kwietnia 2017 r.
na poziomie podstawowym - godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym -godz. 11:00

Dni 19 - 21 kwietnia 2017 r. są dniami wolnymi os zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I i II gimnazjum.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 31 października 2016 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 2 maja 2017 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 16 czerwca 2017 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 23 czerwca 2017 r.

Terminy spotkań z rodzicami:

15 września 2016 r. - zebranie

28 listopada 2016 r. - konsultacje i zebranie

27 stycznia 2017 r. - konsultacje i zebranie

20 marca 2017 r. - konsultacje

8 maja 2017 r. - konsultacje i zebranie

12 czerwca 2017 r. - konsultacje

Terminy związane z klasyfikacją:

20.12.2016 r. - poinformowanie uczniów i ich rodziców o grożących na półrocze ocenach niedostatecznych

15.01.2017 r. - poinformowanie uczniów i ich rodziców o propozycjach ocen na pierwsze półrocze

20.01.2017 r. - wystawianie ocen śródrocznych

12.05.2017 r. - poinformowanie uczniów i ich rodziców o grożących rocznych ocenach niedostatecznych

01.06.2017 r. - poinformowanie uczniów i ich rodziców o propozycjach ocen rocznych

12.06.2017 r. - wystawianie ocen rocznych