Szkoła Podstawowa im. gen. Tadeusza Kościuszki w Zieleniu
 
   
KALENDARZ SZKOLNY

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 4 września 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe: 12 lutego - 25 lutego 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 18 - 20 kwietnia 2018 r. (nie dotyczy kl. IIIg).

Egzamin gimnazjalny:

a) część humanistyczna - 18 kwietnia 2018 r.
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
b) część matematyczno-przyrodnicza - 19 kwietnia 2018 r.
z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
z zakresu matematyki - godz. 11:00
c) język obcy nowożytny - 20 kwietnia 2018 r.
na poziomie podstawowym - godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 2 maja 2018 r.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 4 maja 2018 r.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 czerwca 2018 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 22 czerwca 2018 r.

Terminy spotkań z rodzicami:
15 września 2017 r. - zebranie i konsultacje
27 listopada 2017 r. - zebranie i konsultacje
5 lutego 2018 r. - zebranie śródroczne
26 marca 2018 r. - konsultacje
14 maja 2018 r. - zebranie i konsultacje
11 czetrwca 2018 r. - konsultacje