SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
 
 
Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) w Szkole Podstawowej im. gen. Tadeusza Kościuszki w Zieleniu jest Pan Dariusz Bączkowski, e-mail: d.baczkowski@jumi2012.pl

Obiekty szkoły są monitorowane a dane wizerunkowe są przetwarzane i przechowywane na serwerze szkoły.

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane są przetwarzane:

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania swoich danych osobowych,
- żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- przenoszenia swoich danych,
- wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Zieleniu

 
 
klauzula informacyjna - organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.pdf
klauzula informacyjna - realizacja prawa do przedszkola, rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego.pdf
klauzula informacyjna - realizacja prawa dostępu do informacji publicznej.pdf
klauzula informacyjna - udzielenie zamówienia publicznego.pdf
klauzula zgody - na korespondencję przy użyciu poczty elektronicznej.pdf