SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
     
   
DOKUMENTY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ZIELENIU
 

Statut (plik pdf)

Plan zajęć (plik pdf)

Program Wychowawczo-Profilaktyczny (plik pdf)

Rozkład jazdy autobusów (plik pdf) 

Szkolny zestaw progrmów nauczania (plik pdf)

Spis podręczników dla szkoły podstawowej (plik pdf)

Spis podręczników dla gimnazjum (plik pdf)