ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZIELENIU
Szkoła Podstawowa im. gen. Tadeusza Kościuszki
Gimnazjum
 
   
DOKUMENTY ZESPOŁU SZKÓŁ W ZIELENIU
 

Statut (plik pdf)

Program Wychowawczy (plik pdf)

Program Profilaktyki (plik pdf)

Koncepcja pracy (plik pdf)

Program Naprawczy SP (plik pdf)

Program Naprawczy GIM (plik pdf)

Plan zajęć

Rozkład jazdy autobusów (plik pdf) 

Szkolny zestaw progrmów nauczania (plik pdf)

Spis podręczników dla szkoły podstawowej (plik pdf)

Spis podręczników dla gimnazjum (plik pdf)

Regulamin projektu edukacyjnego (plik pdf)

Baza projektów edukacyjnych (plik pdf)

Harmonogram pracy z projektem (plik pdf)

Program Uczniowskiego Klubu Sportowego ORZEŁ (plik pdf)