SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
DOKUMENTY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ZIELENIU
 

Statut (plik pdf)

Plan zajęć (plik pdf)

Rozkład jazdy autobusów (plik pdf) 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny (plik pdf)

Regulamin śródlekcyjnych dyżurów nauczycielskich (plik pdf)

Regulamin dowozów (plik pdf)

Szkolny zestaw progrmów nauczania (plik pdf)

Spis podręczników (plik pdf)

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły (plik pdf)

Informacja o wyborze oferty na usługi cateringowe polegajace na dostarczaniu posiłków dla uczniów w roku szkolnym 2023/2024 (plik pdf)