SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
 
 
       

           
 
 
 
 
 

Wszyscy kandydaci zostali przyjęci
do oddziału przedszkolnego i klasy I
na rok szkolny 2021/2022.

 
 

Szkoła przystąpiła do programu

"ŚWIADOMOŚĆ PROCENTUJE - DLA CIEBIE I TWOICH BLISKICH".

Przygotowany program zakłada udział nauczyciela, rodzica oraz ucznia. Taki sposób działania ma ogromne szanse, aby być skutecznym i wprowadzić realne zmiany w życiu dzieci, młodzieży jak i całych rodzin co pozytywnie przełoży się również na edukację szkolną.

Rodzic może indywidualnie przystąpić do programu, dokonując zapisu na stronie internetowej:
https://whlf.eu/about/our-mission/consciousness-percentages?lang=pl

Spotkania online będą odbywać się wyłącznie wedle ustalonego harmonogramu w grupach:
- Dorośli (rodzice, nauczyciele, opiekunowie) - godziny wieczorne: 19:00
- Uczniowie szkół podstawowych (klasy V-VIII) - w trakcie godzin lekcyjnych: 11:00 - 11:45.
*dodatkowo dla rodziców/nauczycieli/opiekunów młodszych dzieci (klas I-III) zostaną przygotowane materiały w formie wideo oraz pfd, które zostaną przesłane dla chętnych osób.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ
LINKI DO SPOTKAŃ


Pierwsze spotkanie dla rodziców i nauczycieli - zagadnienia