SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki