SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
 

             

                   
 
 

Wszystkie wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej zostały przez komisję rekrutacyjną rozpatrzone pozytywnie.
.
 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej przebiega zgodnie
z harmonogramem, dokumenty (scany lub zdjęcia) należy
przesyłać na adres
szkoła@zielen.edu.pl.
Oryginały dokumentów należy dostarczyć do szkoły po zakończeniu kwarantanny.
.