SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
 

             

                   
 


Informujemy, iż sekretariat szkoły w dniach od 20 lipca do 7 sierpnia 2020 r. będzie nieczynny z powodu urlopu.
.

 


Zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
należy odebrać w dniu 31 lipca 2020 roku w godzinach 8:00 - 14:00
w sekretariacie szkoły.
Zaświadczenie odebrać może uczeń lub rodzic/opiekun prawny.
.

 
 
 


Informujemy, że spotkanie rodziców dzieci zapisanych
do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021
zaplanowane na 29 czerwca 2020 r. nie odbędzie się.
Informacja o terminie spotkania pojawi się na stronie szkoły.
.

 
Życzenia dla naszych uczniów (kliknji)
 
 

Wszystkie wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej zostały przez komisję rekrutacyjną rozpatrzone pozytywnie.
.
 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej przebiega zgodnie
z harmonogramem, dokumenty (scany lub zdjęcia) należy
przesyłać na adres
szkoła@zielen.edu.pl.
Oryginały dokumentów należy dostarczyć do szkoły po zakończeniu kwarantanny.
.