SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
 

             

                 
 
 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej przebiega zgodnie
z harmonogramem, dokumenty (scany lub zdjęcia) należy
przesyłać na adres
szkoła@zielen.edu.pl.
Oryginały dokumentów należy dostarczyć do szkoły po zakończeniu kwarantanny.
.
 
 


Każdy uczeń ma w sobie potencjał do poznawania i zmieniania świata. Do dokonywania wielkich odkryć potrzebne są jednak solidne podstawy. Chcemy, aby uczniowie zobaczyli, że przeprowadzanie eksperymentów i poznawanie otaczającego ich środowiska to świetna zabawa, doskonała przygoda. Jest to możliwe dzięki dobrze wyposażonym pracowniom, dlatego nasza szkoła zgłosiła się do Koloratorium projektu, którego celem jest odkrycie przed uczniami niezwykłego świata chemii i biologii. Aby szkoła otrzymała możliwość wyremontowania oraz doposażenia pracowni, będą przeprowadzone ciekawe zajęcia, doświadczenia, organizowane kwizy oraz konkursy plastyczne i literackie dla uczniów. Każda lekcja, zgłoszony udział ucznia, praca konkursowa, to dla szkoły dodatkowe punkty.
Zapraszamy uczniów klas IV - VIII do współpracy. Razem możemy więcej.