SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
 

ZIELEŃ 2 IX 1970 - 24 VI 1972

 

Klasa VIII podczas prac na boisku szkolnym. 20 X 1970r.

24 V 1971r. Chórzystki przed wyjazdem na eliminacje powiatowe.

9 VI 1971r. Warszawa. Na lotnisku.

9 VI 1971r. Warszawa.

9 VI 1971r. Warszawa. Stadin 10-lecia.

9 VI 1971r. Żegnamy Warszawę-za chwilę ruszamy do Zielenia.

9 VI 1971r. Warszawa. W ogrodzie zoologicznym.

VI 1970r. Plac zabaw.

4 VI 1972r. Otwarcie stadionu sportowego wybudowanego w czynie społecznym. Inspektor szkolny K. Górny przecina wstęgę.

4 VI 1972r. Przewodniczący GRN F. Duma dokonał otwarcia Ogródka Ruchu Drogowego i Placu Zabaw.

4 VI 1972r. Uczniowie wręczają przewodniczącemu GRN F. Dumie wiązankę róż.

4 VI 1972r. Inspektor K. Górny wręcza B. Markowskiemu dyplom za osiągnięcia w dziedzinie sportu.

4 VI 1972r. Mytlewski Marek wciąga flagę na maszt.

4 VI 1972r. Nad Morskim Okiem.

 
skan zdjęć kronik szkolnych Beata Goleń