ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZIELENIU
Szkoła Podstawowa im. gen. Tadeusza Kościuszki
Gimnazjum
 
   

ZIELEŃ 1 IX 1965 - VI 1968

 

Program artystyczny z okazji święta pracy. maj 1966r.

Dużą pomoc nauczycielom oddają harcerze z Młodzieżowej Służby Ruchu, którzy sumiennie pełnią dyżury na boisku szkolnym. 1966r.

Szkolna spartakiada sportowa 1000-lecia w dniu 3 maja 1966r.

Nagrody dla zwycięzców.

Harcerze z Młodzieżowej Służby Ruchu. 1966r.

Wycieczka szkolna do Poznania. 31 V 1968r.

Luźne rozmowy w czasie jedzenia smacznych lodów w parku. 31 V 1968r.

Zwiedzanie ogrodu zoologicznego i palmiarni w Poznaniu. 31 V 1968r.

skan zdjęć kronik szkolnych Beata Goleń