SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
     
 
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
4 maja 2022 r.
 
.....
Beata Goleń