SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
     
 
Konkurs plastyczny -"Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy."
25 kwietnia 2022 r.
 
Celem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. A oto niektóre z prac przesłanych na konkurs do KRUS w Wąbrzeźnie.
Jolanta Górecka