SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
     
 
 
Wiosenne pokoje zagadek
13 kwietnia 2022 r.
 
Tuż przed wiosenną przerwą uczniowie klas VII i VIII, zamiast tradycyjnych powtórek, wzięli udział w wielkanocnych Escape Roomach. Siódmoklasiści ruszyli na pomoc wielkanocnemu zajączkowi w poszukiwaniu prezentów. Uczniowie rozwiązywali równania i łamigłówki, dzięki czemu rozszyfrowali kod do kłódki. Natomiast ósmoklasiści rozwiązując zadania przygotowujące do egzaminu, otworzyli skrzynię z wielkanocnymi pisankami. Escape Roomy przygotowali nauczyciele matematyki uczestniczący w sieci współpracy i samokształcenia "Wyzwolić aktywność ucznia".
Beata Goleń