SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
     
 
 
IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ
10 grudnia 2021 r.
 
Nasza szkoła przystąpiła do akcji Fundacji "Dbam o Mój Zasięg", której misją jest edukacja społeczeństwa w zakresie odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii. Od lat zajmuje się takimi zagadnieniami jak higiena cyfrowa, fonoholizm i e-uzależnienia zarówno wśród dzieci, jak i osób dorosłych. W akcji wzięły udział klasy: II, III i IV. Zamówiliśmy i wypisaliśmy kartki świąteczne, które można przekazać lub wysłać osobom samotnym, seniorom, najbliższej rodzinie. To szansa, by w prosty i osobisty sposób wyrazić wszystko to, co czujemy do osób najbliższych. Wysłane kartki przywołują wspomnienia i pamięć o nadawcy, za każdym razem, gdy na nie spoglądamy. Napisane kartki pozostawiają po sobie trwały ślad, którego nie można tak po prostu wykasować. Nie potrzebujemy do tego stałego połączenia wi-fi - możemy tworzyć je w każdym miejscu, o każdej porze, angażując bliskich. Poprzez własnoręczne skreślenie kilku słów podkreślamy wyjątkowość osób, do których wysłaliśmy kartkę świąteczną.
G. Bobińska, M. Ruta, B. Grykałowska