SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
     
 
 
Wernisaż prac plastycznych
10 listopada 2021 r.
 
Uczniowie klasy szóstej na zajęciach poszukiwania i rozwijania pasji mieli okazję malowania na płótnie farbami akrylowymi. Tematem prac była jesień, która zainspirowała uczniów do tworzenia. Wystawione obrazy wprowadzają nas w jesienny nastrój poprzez grę kolorów, głównie w ciepłej gamie barwnej, podkreślonej akcentami zimnych plam. Autorzy prac wyczarowali ekspresyjne pejzaże pochodzące wprost z wyobraźni. Pozostawiono im pełną dowolność i swobodę twórczą. Jednym z celów organizacji wystawy było stworzenie uczniom możliwości zaistnienia w roli twórcy - artysty i niewątpliwie takimi właśnie są!
Jolanta Górecka