SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
     
 
 
Pasowanie na ucznia
9 listopada 2021 r.
 
.........
Anna Grajkowska