SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
     
 
 
CODE WEEK
2 listopada 2021 r.
 
Od kilku lat nasza szkoła bierze udział w akcji Code Week czyli Europejski Tydzień Kodowania. W tym roku w to przedsięwzięcie włączyli się uczniowie klasy II - VI. Dzieci z dużą przyjemnością uczyły się podstaw programowania, pisały swoje pierwsze linijki kodów, programowały ozoboty i photony, rozwiązywały zakodowane zadania logicznei, układały obrazki na macie wg podanych koordynatów, a nawet zatańczyły zakodowany taniec. Zadania z matą, kubeczkami i rozkodowywaniem wzorów pobudzały logiczne myślenie, uczyły rozwiązywania problemów i szukania strategii, ale też sprawiły dużą frajdę, dlatego też nie kończymy na Code Week, ale będziemy kontynuować przygodę z kodowaniem przez kolejne miesiące.
Beata Grykałowska
Mirosława Ruta
Beata Goleń