SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
     
 
 
POKAZY FIZYCZNE
26 października 2021 r.
 

Uczniowie klasy VII i VIII wzięli online udział w pokazach fizycznych, które zostały przeprowadzone przez pracowników Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Uczestnicy mieli możliwość zobaczyć doświadczenia, które zadziwiają i ciekawią. Prowadzący opowiadali o wielu zjawiskach fizycznych: prawie przepływu Bernoulliego, ciśnieniu atmosferycznym i próżni oraz prostych doświadczeniach kwantowych. Doktoranci Instytutu Fizyki pokazywali efekty ich występowania tych zjawisk. Pod koniec zajęć, nasi uczniowie wzięli udział w kwizie na temat doświadczeń prezentowanych podczas pokazów. Nasza grupa zajęła 19 miejsce na ponad 950 uczestników konkursu, w którym liczyła się wiedza i refleks.

Beata Goleń