SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
     
 
 
REALIZUJEMY DZIAŁANIA Z PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO
6 października 2021 r.
 
Uczniowie klas V- VIII mieli przyjemność uczestniczyć w autorskim programie profilaktyki uzależnień w wykonaniu znanego aktora Lecha Dyblika. Artysta przekonywał nas, że w życiu ważne są uniwersalne wartości takie jak ; dobro, miłość, rodzina, wiara. Na podstawie błędów popełnionych we własnym życiu przestrzegał młodych przed pułapkami jakie czyhają na każdego człowieka. Sława to nie tylko błysk fleszy i nagrody ale też ciężka praca i wiele pokus. Lech Dyblik w niezwykle wzruszający sposób opowiadał o walce z chorobą alkoholowa , o długiej i żmudnej drodze do szczęścia. Spotkanie bardzo poruszyło naszych uczniów, wiemy o tym na podstawie rozmów po programie. Była to cenna 'życiowa" lekcja dla nas wszystkich.
Składamy podziękowania GKRPA za sfinansowanie przedsięwzięcia i niezwykle trafny wybór spotkania profilaktycznego.
Ewa Solarz