SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
 
Matematyka bez Granic - Junior
Uczniowie klasy V i VI wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie "Mathématiques Sans Frontieres" (Matematyka Bez Granic) - edycja Polska. Jest to już XXXI edycja konkursu organizowanego pod auspicjami Rady Europy.
Patronat nad Międzynarodowym Konkursem "MSF" w Polsce objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne, Ministerstwo Edukacji Narodowej i siedem kuratoriów oświaty.
Nasi uczniowie, pracowali w grupach, tak aby cała klasa rozwiązała wspólnie wszystkie zadania zestawu konkursowego "Matematyka Bez Granic" kategorii Junior.
Zadania wymagały od uczestników współpracy, logicznego myślenia, wyobraźni, a nawet znajomości języka obcego - jedno z zadań było zapisane w języku angielskim i w nim należało udzielić odpowiedzi. Nad prawidłowością przebiegu konkursu w naszej szkole czuwała pani Monika Bestjan - dyrektor Szkoły Podstawowej w Jarantowicach.
Beata Goleń