SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
 
KONKURS "EKOLOGICZNY EDUKATOR SZKOLNY - III Edycja 2019"
Nasza szkoła została wyłoniona do realizacji projektu ekologicznego pod hasłem EKO-LIDER i otrzymała grant na wykonanie pracy konkursowej w kwocie 650 złotych. "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być. na zielonym!"to tegoroczny temat konkursu, którego celem jest zwiększenie poziomu wiedzy na temat walorów obszarów chronionych naszego regionu, promowanie postaw proekologicznych oraz zachęcanie młodych ludzi do świadomego i aktywnego udziału w procesach zachodzących w najbliższym środowisku. Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu -Departament Środowiska. Eko-liderem została uczennica klasy siódmej- Aleksandra Jakóbczyk, której zadaniem będzie przeprowadzenie do 30 kwietnia zaplanowanych działań dla uczniów klas 4-8. Oto tematyka projektu:
1.PREZENTACJA- ZIELONE PŁUCA POLSKI- REGION, W KTÓRYM MIESZKAM. PRZEDSTAWIENIE FORM OCHRONY PRZYRODY NA TYM OBSZARZE. PREZENTACJA DLA KLAS IV-VIII.

2.KONKURS PLASTYCZNY- "WALORY TURYSTYCZNE ZIELONYCH PŁUC POLSKI"- KONKURS DLA KLAS IV-VIII.

3."ZIELONI DETEKTYWI"- BADAMY STAN ŚRODOWISKA NAJBLIŻSZEJ OKOLICY (BADANIE JAKOŚCI WODY, CZYSTOŚCI POWIETRZA I GLEBY ZA POMOCĄ ODCZYNNIKÓW I SKALI POROSTOWEJ). KL.VII

4."GRAMY W ZIELONE"- KONKURS NA GRĘ DYDAKTYCZNĄ DOTYCZĄCĄ REZERWATÓW PRZYRODY W NAJBLIŻSZYM REGIONIE- KARTY LUB GRA PLANSZOWA. UDZIAŁ UCZNIÓW Z KLAS IV-VIII.

5.KONKURS WIEDZY- "ZIELONE PŁUCA POLSKI- REGION, W KTÓRYM MIESZKAM". TEST DLA KLAS V-VIII.

6.PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PODCZAS OBCHODÓW DNIA ZIEMI -WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH , WYNIKI BADAŃ, FOTOGRAFIE Z REALIZACJI PROJEKTU; PODANIE INFORMACJI NA STRONIE SZKOŁY.

Udokumentowany projekt w postaci prezentacji weźmie udział w konkursie i powalczy o rower trekingowy dla finalisty, a dla klasy ucznia, udział w "zielonej szkole". Zapraszamy chętnych uczniów do udziału w projekcie- czekają ciekawe nagrody!
Jolanta Górecka