SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
 
Młodzi inwestorzy
Po wycieczce edukacyjnej do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, poznaniu podstaw działania rynku kapitałowego oraz prowadzenia własnej działalności, przyszła pora na sprawdzenie swoich umiejętności w praktyce.
Uczniowie klas VIII, podczas lekcji poszukiwania i rozwijania pasji, poznawali zasady gry "Kawiarenki", której celem jest nauka prowadzenia własnej firmy i obliczania jej sytuacji finansowej poprzez zobrazowanie skutków podejmowania nieprzemyślanych, ryzykownych decyzji oraz konieczności oszczędzania i inwestowania środków finansowych dla utrzymania płynności finansowej firmy. Gra wymaga od uczestników planowania przyszłych inwestycji, przewidywania i obliczania różnego rodzaju kosztów, a także zwraca uwagę, że w biznesie mogą przytrafić się nieprzewidziane sytuacje, na które warto być przygotowanym.
Grę szkoła otrzymała w ramach projektu "Niebanalnie o giełdzie", którego pomysłodawcą i realizatorem jest Fundacja GPW.
Beata Goleń