SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
 
W tym roku szkolnym nasza szkoła włączyła się w akcję fundacji Lex Lupus "Rodacy Bohaterom". Jest to akcja ogólnopolska, jej pomysłodawcą oraz głównym koordynatorem jest Stowarzyszenie "Odra - Niemen". W jej ramach prowadzona jest zbiórka żywności długoterminowej, kartek świątecznych oraz zniczy: białych i czerwonych. Dodatkowo zbierane też są fundusze na pokrycie kosztów transportu paczek na Kresy Wschodnie. Celem nadrzędnym jest pokazanie naszym rodakom, iż nie zostali sami, że nadal o nich pamiętamy i pamiętać zawsze będziemy. "Często są to osoby, które kiedyś narażały swoje życie za naszą Ojczyznę, a dziś przyszło im żyć w biedzie i zapomnieniu. Stowarzyszenie "Odra-Niemen", które jest pomysłodawcą i głównym organizatorem akcji, postanowiło wyjść temu naprzeciw. Chcemy w tym szczególnym czasie, jakim są święta Bożego Narodzenia, pokazać, że pomimo dzielących nas kilometrów i granicy, pamiętamy" - to słowa, które otrzymaliśmy w liście od fundacji. Jak zwykle - sprostaliśmy zadaniu, dużo uczniów przyniosło żywność oraz znicze. Okazało się, że potrafimy okazać serce potrzebującym. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc i wziąć udział w tym szlachetnym przedsięwzięciu.
G. Bobińska
J. Majewska-Nowek