SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
 
W dniach 20 - 22 listopada uczniowie klas ósmych uczestniczyli w pierwszym próbnym egzaminie ósmoklasisty. Testy zostały przygotowane przez wydawnictwo Nowa Era. Uczniowie wspólnie z rówieśnikami z całej Polski rozwiązywali zadania i języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Próbny egzamin pozwoli ósmoklasisyom zapoznać się z procedurą i przebiegiem egzaminu, oswoić ze stresem i porównać swoją wiedzę i umiejętności z wynikami krajowymi.
Beata Goleń