SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
 
Dnia 23 czerwca 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Zieleniu, dyrekcja, pracownicy, nauczyciele i rodzice zebrali się aby wspólnie uczestniczyć w uroczystości zakończenia roku szkolnego. Pani Dyrektor Sabina Topij - Brylińska, podziękowała uczniom, nauczycielom, rodzicom i pracownikom szkoły za wspólne miesiące nauki i wytężonej pracy oraz pogratulowała tak wielu osiągniętych sukcesów, wyrażając tym samym dumę i zadowolenie. Uroczystość była okazją do wyróżnienia tych uczniów, którzy w tym roku szkolnym uzyskali najlepsze wyniki w nauce, bardzo dobre i wzorowe zachowanie. Uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe, a rodzice listy gratulacyjne. Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Katarzyna Żonakowska, podziękowała rodzicom za wspólny rok pracy i pomoc w przygotowywaniu uroczystości szkolnych i klasowych. Uroczystość zakończyła się programem artystycznym w wykonaniu uczniów klasy 7a i 7b oraz 6.
Agnieszka Trendewicz-Stafiej
zdjęcia Beata Goleń