SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
 
Uczniowie klasy III w dniu 7 i 8 maja 2019 r. pisali Sprawdzian Trzecioklasisty, który rozpoczął się o godzinie 9.00. Najpierw uczniowie zmierzyli się z testem z języka polskiego, a kolejnego dnia z matematyki. Test trwał 60 minut. Sprawdzian był przygotowany przez wydawnictwo Nowa Era. Test trzecioklasisty miał na celu dostarczyć informacji na temat poziomu wiadomości i umiejętności, które zdobyli uczniowie w czasie trzech lat nauki. W szczególności obejmował weryfikację umiejętności takich jak: czytanie, pisanie, wiedzę o języku, sprawność rachunkową oraz umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych.
Mirosława Ruta