SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
 
W tym roku obchodzimy 150 lat istnienia układu okresowego pierwiastków chemicznych. Za twórcę pierwszego okresowego układu pierwiastków chemicznych uważa się Rosjanina Dmitrija Mendelejewa. Uczony ten ułożył pierwiastki w tabelę na podstawie ich masy atomowej. W roku 1869 opublikował pierwszy układ okresowy, w którym zebrane było ponad 90 pierwiastków.
Układ okresowy pierwiastków chemicznych jest czymś więcej niż tylko katalogiem wszystkich znanych pierwiastków we wszechświecie. Stanowi on ważne okno na wszechświat, pomagające ujrzeć go w pełnym wymiarze i zrozumieć sposób jego funkcjonowania. Jednym z dowodów ponadczasowej aktualności odkrycia Mendelejewa, jest otrzymanie na początku XXI wieku czterech nowych super ciężkich pierwiastków Układu Okresowego o liczbach atomowych: 113 (Nihonium), 115 (Moskovium), 117 (Tennesin) i 118 (Organesson), co stało się możliwe dzięki międzynarodowej współpracy zespołów badawczych z kilku krajów.
W naszej szkole w ramach obchodu tak ważnej rocznicy istnienia Tablicy Mendelejewa, obecnej w każdej książce do chemii i w pracowni chemicznej uczniowie klasy VII podjęli się stworzenia własnego układu okresowego. Efekty pracy uczniów można podziwiać w galerii. My już czujemy chemię, a wy ???
Monika Bestjan