SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
 
6 marca klasy VIII SP i III Gimnazjum wybrały się z opiekunami do Zespołu Szkół, CKU w Gronowie na imprezę pod nazwą " Festiwal zawodów".
Nasza młodzież miała okazję zapoznać się z bazą dydaktyczną i ofertą edukacyjną szkoły, oraz zwiedzić internat i bogato wyposażone warsztaty szkolne. Starsi koledzy i koleżanki chętnie udzielali odpowiedzi na nasze wszystkie pytania. Szczególnie sympatycznie witali nas nasi absolwenci, którzy z zapałem opowiadali o zaletach szkoły. Spostrzeżeniami i uwagami na temat wyjazdu uczniowie dzielili się już w trakcie drogi powrotnej. Niektórzy już planują kontynuację edukacji w ZS w Gronowie.
Ewa Solarz
J udyta Majewska-Nowek