SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
 
6 marzec to był świąteczny dzień dla uczniów klasy pierwszej,gdyż odbyła się uroczystość-Pasowania na wzorowego czytelnika biblioteki szkolnej. Tradycyjnie dzieci ubrane na galowo i poubierane w jedną z literek alfabetu recytowały tekst do tematu tejże litery. Razem z muzyką Gangu Słodziaków bawiliśmy się zachęcając wszystkich do czytania książek.
Pragnę podziękować rodzicom dzieci za pomoc w pamięciowym opanowaniu tekstu i mam nadzieję, że książeczki- nagrody spodobały się i zostaną wspólnie przeczytane zarówno przez dziewczynki jak i chłopców.
M. Pyszko