SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
     
 
Konkurs MISTRZOWIE ENERGII
30 stycznia 2023 r.
 
W pierwszym i drugim tygodniu stycznia 2023 roku w SP w Zieleniu był realizowany wyjątkowy projekt edukacyjny pn. "Tydzień Mistrza Energii". Wyjątkowy, bo dotyczył ważnego tematu jakim jest świadome korzystanie z energii elektrycznej, ale i dlatego, że żyła nim cała szkoła od przedszkolaka po ucznia klasy ósmej, w sumie 126 uczniów, 20 nauczycieli i 8 osób obsługi szkoły. Celem realizowanej inicjatywy było zwiększenie świadomości i wiedzy wśród całej społeczności szkolnej na temat znaczenia oszczędzania energii. Projekt składał się z kilku elementów: debaty, konkursu plastycznego, warsztatów edukacyjnych i prezentacji multimedialnej dla najmłodszych uczniów. Projekt realizowany był w ramach konkursu dla szkół "Mistrzowie Energii" organizowanego w ramach programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE).
Projekt przyczynił się do podniesienia wiedzy uczniów w/w temacie. Uświadomił wszystkim, nie tylko jak zmiana przyzwyczajeń i nawyków pozwala zaoszczędzić energię i zmniejszyć bieżące koszty życia, ale także jaki ma wpływ na warunki w jakich żyjemy i żyć będą przyszłe pokolenia.
Naszym największym sukcesem jest aktywny udział całej społeczności szkolnej. Wydarzenie- niczym zakup energooszczędnych sprzętów - jest inwestycją na przyszłość.
Całość działań udokumentowali uczniowie klasy 8 w postaci filmu i zdjęć. Zajęli się również montażem filmu w prezentowanej wersji (link do filmu).