SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
     
 
Matematyka w praktyce
14 listopada 2022 r.
 
Już trzeci miesiąc uczniowie klas VII i VIII uczestniczą w projekcie Gdzie nie spojrzysz - matematyka. Uczestnicy zajęć, w ramach ćwiczeń, wykonywali modele średniowiecznych domów i murów obronnych. Potem chłopcy z klasy VII przystąpili do budowania makiety szkoły marzeń, a dziewczęta zaprojektowały witraże z wykorzystaniem skali i symetrii. Ósmoklasiści w parach rozpoczęli projekty - prezentacje multimedialne ukazujące praktyczne zastosowanie matematyki w życiu codziennym.
Projekt dofinansowała Fundacja mBanku
B. Goleń