SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
     
 
 
Pasowanie uczniów klasy pierwszej
10 listopada 2022 r.
 
W dniu 10 listopada 2022 r. uczniowie klasy pierwszej złożyli uroczyste ślubowanie i zostali przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kościuszki w Zieleniu. Na uroczystości pojawili się rodzice pierwszoklasistów, nauczyciele, uczniowie starszych klas i zaproszeni goście. Podczas akademii pierwszoklasiści pochwalili się swoją wiedzą, pokazali, swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne. Na celująco udowodnili, że zasługują na to, by zostać prawdziwymi uczniami. Najważniejszą częścią uroczystości, na którą wszyscy czekali było ślubowanie oraz pasowanie wielkim ołówkiem przez Dyrektokę Szkoły Sabinę Topij- Brylińską. Później, uczniom klasy I, zostały wręczone dyplomy oraz rożki obfitości ufundowane przez Radę Rodziców. Wszystkim pierwszoklasistom w tak ważnym dla nich dniu życzono wielu chwil zadowolenia z własnych osiągnięć oraz wielu sukcesów na miarę własnych możliwości na nowej drodze obowiązków szkolnych. Uroczystość zakończyła się wspólnym poczęstunkiem uczniów klasy i ich rodziców.
Był to szczególny dzień, który na długo pozostanie w pamięci każdego ucznia klasy pierwszej.

M. Ruta