SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
     
 
Od oszczędzania do inwestowania
22 września 2022 r.
 
Ósmoklasiści wzięli udział w lekcji online przygotowanej przez wolontariusza Warszawskiego Instytutu Bankowości w ramach projektu edukacyjnego Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL Celem projektu jest podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu ekonomii, cyberbezpieczeństwa oraz inspirowanie świadomych działań i budowanie właściwych postaw w zakresie przedsiębiorczości.
Podczas spotkania uczniowie poznali zasady korzystania z konta osobistego, konta oszczędnościowego oraz lokat. Następnie dowiedzieli się jak bezpiecznie logować się do systemów bankowych oraz dokonywać płatności internetowych, za pomocą kart debetowych i kredytowych. Na koniec poznali gdzie można inwestować fundusze (obligacje, akcje).
Beata Goleń