SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
 
26 kwietnia 2021 r. Lekcje z Tauronem
Uczniowie klas IV - VI, podczas zajęć z techniki brali udział w projekcie Lekcje z Tauronem. Uczestnicy projektu poznawali zasady powstawania ładunków lelktrycznych, przepływu prądu i bezpiecznego posługiwania się sprzętem elektrycznym. Uczniowie poznali również nowe etykiety energetyczne oraz zasady recyklingu zużytych sprzętów zasilanych energią elektryczną. Dodatkowo uczniowie poznali podstawowe symbole elektryczne oraz online budowali proste obwody elektryczne i poznali spsoby łączenia szeregowego i równoległego odbiorników prądu.
Beata Goleń