SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
 
10 marca 2021 r. Kolorowe korytarze.
Grupa uczniów klasy VII zgłosiła swój pomysł w ramach Powiatowych Minigrantów "Młodzież na +" przygotowanych przez Stoważyszenie Młodych Gminy Płużnica. Jej zgłoszenie zostało zaakceptowane przez organizatora i uczniowie otrzymaki "1000 zł na własne pomysły! Dzięki staraniom siódmoklasistów, zostały na korytarzach szkolnych powieszone naklejki z najważniejszymi wiadomościami z różnich przedmiotów. Dzięki temu uczniowie będą mogli utrwalać swoje wiadomości z matematyki, chemii, fizyki, języka polskiego i języków obcych, a korytarze stały się bardziej kolorowe.
.