SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
 
19 lutego 2021 r. Dzień Nauki Polskiej

Dobiegł końca projekt "Czy wiesz, że... wynalazł to Polak?" realizowany wspólnie z ponad dwudziestoma szkołami z całej Polski. Projekt był skierowany do uczniów IV - VIII i dotyczył największych polskich wynalazków oraz ich odkrywców.
Partnerzy, pracując w ramach eTwinning realizowali wspólne działania, poznali świat nauki i wpływ odkryć oraz wynalazków na życie ludzi. Podczas trzytygodniowej pracy, nasi uczniowie poznali i przybliżyli innym sylwetkę Maksymiliana Faktorowicza - twórcy firmy Max Factor. Mieli również okazję poznać innych wybitnych polskich wynalazców i ich dzieła. Następnie grupy przygotowały testy i kwizy na temat życia i osiągnięć polskich naukowców.
Kulminacyjnym punktem projektu było, w Dniu Nauki Polskiej, przejście Escape Roomu przygotowanego specjalnie na tę okazję. Nasi uczniowie byli zainteresowani projektem, aktywnie uczestniczyli w jego realizacji i potrafili współpracować w przygotowywaniu materiałów.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi w ramach projektu "Czy wiesz, że... wynalazł to Polak?"
Wakelet o Skłodowskiej
Wakelet o Faktorowiczu
Walkelet o Hofmann
Wakelet o Magnuskim
Wakelet o Karpińskim

Kwizy
Skłodowska
Skłodowska
Faktorowicz
Hofmann
Karpiński
Magnuski
Faktorowicz


Escape Room: https://view.genial.ly/602ec3311afebe0d9b7d82eb/game-breakout-dzien-nauki

Beata Goleń