SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
 
16 lutego 2021 r. Uzależnienia są groźne!
Uczniowie klasy czwartej na lekcji przyrody dowiedzieli się czym jest uzależnienie. Potrafią podać przykłady uzależnień oraz opisać konsekwencje ich przyjmowania. Uzasadnić, dlaczego nie należy przyjmować używek, środków energetyzujących oraz zbyt długo korzystać telefonu komórkowego, tabletu czy komputera. Wiedzą, że alkohol, tytoń i narkotyki niszczą nieodwracalnie organizm. Uzależnienie od komputera, telefonu rozwija się niepostrzeżenie, gdy użytkownik spędza coraz więcej czasu przed ekranem, często kosztem kontaktów z rodziną, znajomymi czy snu. Na zajęciach uczniowie także uczyli się zachowań asertywnych. Na podstawie informacji uzyskanych na lekcji uczniowie mieli stworzyć ulotkę pod hasłem ,, STOP UZALEŻNIENIOM".
Ewa Falkowska