SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
 
2 października 2020 r. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Po raz kolejny uczestniczyliśmy w obchodach Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Podczas X edycji, nasi uczniowie sami powtórzyli tabliczkę mnożenia, najpierw grali w "Ja mam ..., kto ma...?, potem zdawali test na egzaminatora. Po zdobyciu odpowiedniej liczby punktów, sami mogli przeprowadzić egzamin z tabliczki mnożenia dla swoich rodzicó lub rodzeństwa. Okazuje się, że większość uczniów i dorosłych świetnie zna tabliczkę mnożenia.
Beata Goleń