SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
 
14 i 21 września 2020 r. Lekcje muzealne online
W ramach projektu "Przez patriotyzm, ku wolności" uczniowie klasy VI podczas lekcji muzealnej przeprowadzonej przez edukatorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku próbowali odpowiedzieć na pytania Kim jest historyk? Naukowcem czy detektywem? Na czym naprawdę polega praca historyka? Uczniowie poznawali różne rodzaje źródeł historycznych. Przeglądając pamiątki związane z Józefem Piłsudskim, starali się opisać codzienne życie dworku w Sulejówku. Przekonali się, jak wiele można dowiedzieć się z rodzinnych opowieści, skarbów zachowanych w muzeach, ale także dzięki nowoczesnym technologiom.
Podczas innych zajęć uczniowie klasy VIII zobaczyli, jak poprzez sztukę komentowano i upamiętniano wojnę o granicę wschodnią. Uczniowie dowiedzieli się, jak można było wykorzystywać dzieła plastyczne do przedstawiania własnych celów w czasie wojny, ale także jak pokazywano tę wojnę w fotografii i w malarstwie oraz na ile te obrazy odpowiadają naszym wyobrażeniom i wiedzy o wydarzeniach sprzed 100 lat.
Natomiast siódmoklasiści podczas spotkania z "Bostonką" poznawali konspiracyjną taktykę Józefa Piłsudskiego oraz jego towarzyszek i towarzyszy, dla których walka słowem - w tym drukowanie i powielanie "bibuły" - była jedną z form walki o wolność Polski. Wirtualne, interaktywne lekcje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii podobały się uczniom, byli aktywni i chętnie uczestniczyli w zajęciach.
Beata Goleń
Judyta Majewska-Nowek