SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
 
01.10.2019r. dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas 1-3 wybrały się na wycieczkę do Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie. Celem wycieczki było przybliżenie dzieciom codziennej pracy policjantów oraz zapoznanie się z urządzeniami i wyposażeniem, jakim posługują się funkcjonariusze będący na służbie. Dzieci rozpoczęły zwiedzanie pomieszczeń służbowych komendy policji od stanowiska kierowania, czyli miejsca, gdzie pracuje dyżurny jednostki i kieruje podległymi patrolami. Uwadze dzieci nie umknęło również pomieszczenie dla osób zatrzymanych, które wzbudziło najwięcej emocji, jak również możliwość obejrzenia od środka policyjnego radiowozu. Kolejny etap wycieczki to oglądanie prezentacji multimedialnej i rozmowa z policjantem o bezpieczeństwie na drodze, podczas zabaw na podwórku i w domu. Dzieci mogły utrwalić swoją wiedzę na temat zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, korzystając z przygotowanego przez policjantów Miasteczka Ruchu Drogowego. Przebiegające w miłej atmosferze spotkanie zostało uwieńczone mnóstwem ciekawych pytań i podziękowaniem dla oprowadzających grupę funkcjonariuszy. Wizyta dzieci zakończyła się wspólnymi fotografiami.
Justyna Rumińska-Sul
Mirosława Ruta
Anna Grajkowska
Beata Grykałowska