SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
 
Jak co roku pod koniec września albo na początku października organizowany jest w naszej szkole Dzień Samorządności - wybory do Samorządu Uczniowskiego i jego opiekuna. Zanim to jednak nastąpiło, kandydaci, a zebrało ich się aż dwanaścioro, przez dwa tygodnie robili sobie kampanię wyborczą. Ich programy wisiały na gazetce samorządowej, a społeczność szkolna zapoznawała się z nimi i szeroko komentowała.
I oto nadszedł dla wszystkich oczekiwany 20 września. Cała społeczność szkolna zebrała się w sali gimnastycznej i rozpoczął się mityng wyborczy, na którym kandydaci do Rady Samorządu stanęli oko w oko ze swoimi wyborcami i musieli na żywo zaprezentować siebie, przedstawić swój program i przekonać do siebie potencjalnych wyborców. W przerwach pomiędzy prezentacjami kandydatów opiekun SU pan Marcin Wróblewski i Pani Dyrektor Sabina Topij - Brylińska przekonywali obecnych jak ważną jest rola organu szkoły jakim jest Samorząd właśnie, wyjaśniali zasady demokratycznych wyborów, ich istotę i doniosłość w życiu społecznym. Przerywnikami była doskonała muzyka puszczana przez naszego szkolnego DJ Brajana.
I tak w miłej atmosferze doszliśmy do sedna, czyli wyborów. Szkolna Komisja Wyborcza rozdała uczniom karty do głosowania, które potem wylądowały w prawdziwej urnie, zliczyła te głosy, spisała protokół i ogłosiła wyniki całej szkolnej społeczności.
Największą liczbę głosów zdobyła uczennica klasy 8A - Oliwia Patyna, na drugim miejscu się uplasował Dominik Berg z klasy 6, na trzecim - Maja Szydzik z klasy siódmej. I tak oto wyglądać będzie Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020. Opiekunem został na kolejną kadencję Pan Marcin Wróblewski. Teraz nic już nie pozostaje nam innego jak tylko stworzenie rocznego planu pracy no i realizacja wyborczych obietnic.
Opiekun Samorządu Szkolnego