SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
 
Nasza szkoła zgłosiła się do Ogólnopolskiego Konkursu "Do Hymnu" organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zadaniem konkursowym jest wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów Szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych.
Na przełomie września i października uczniowie rozpoczęli próby wspólnie śpiewając "Mazurka Dąbrowskiego", "Rotę" oraz "Gaude Mater Polonia". Wszyscy z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w próbach, dzięki czemu śpiew wychodzi coraz lepiej... Przesłuchanie kunkursowe odbędzie się już 11 października.
Beata Goleń