SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
 
Dokumenty szkoły
 

Statut (plik pdf)

Plan zajęć (plik pdf)

Rozkład jazdy autobusów (plik pdf) 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny (plik pdf)

Regulamin śródlekcyjnych dyżurów nauczycielskich (plik pdf)

Regulamin dowozów (plik pdf)

Regulamin dyżurów nauczycielskich (plik pdf)

Szkolny zestaw progrmów nauczania (plik pdf)

Spis podręczników (plik pdf)

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły (plik pdf)

Standardy ochrony małoletnich w Szkole Podstawowej im. gen. Tadeusza Kościuszki w Zieleniu (plik pdf)

 
Aktualności
Dokumenty szkoły
Szkoła Podstawowa
Kadra pedagogiczna
Osiągnięcia
Ważne terminy
Zasady oceniania
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pedagog i psycholog
Kontakt
Rozkład jazdy autobusów
Deklaracja dostepności
RODO
Konsultacje