SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
 
Kadra Pedagogiczna
 
Sabina Topij-Brylińska - dyrektor, nauczyciel współorganizujący
Grażyna Bobińska - język polski, wychowawca klasy V, nauczyciel współorganizujący
Ewa Falkowska - matematyka, historia, fizyka, informatyka, technika, wychowawca klasy VIII
Beata Goleń - matematyka, historia, fizyka, informatyka, technika, wychowawca klasy VIII
Wojciech Góralski - muzyka, historia, wos, edukacja dla bezpieczeństwa
Jolanta Górecka - przyroda, geografia, plastyka, nauczyciel współorganizujący
Beata Grykałowska - edukacja wczesnoszkolna,wychowawca klasy I
Adam Jachimowicz - edukacja wczesnoszkolna,wychowawca klasy I
Marta Kriger - język angielski, język niemiecki, wychowawca klasy VII
Agata Kubrycht - język angielski, język niemiecki, wychowawca klasy VII
Andrzej Kubrycht - matematyka, informatyka, wychowawca klasy IV
Karolina Krzemińska - chemia, matematyka
Ewa Kurzyńska - religia, wychowawca świetlicy
Dariusz Langowski - wych. fizyczne, technika, wdż, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, nauczyciel wspomagający
Katarzyna Maciuła - oddział przedszkolny, logopedia, zajęcia korykcyjno-kompensacyjne, wychowawca świetlicy
Judyta Majewska-Nowek -
Karolina Morańska - biologia, wychowawca świetlicy
Dorota Piatkowska - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III
Justyna Rumińska-Sul - wychowanie fizyczne, bibliotekarz
Mirosława Ruta - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II
Ewa Solarz - pedagog, pedagog specjalny, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Agata Szynkiewicz - psycholog
Julita Wodzyńska - logopeda, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, nauczyciel współorganizujący
Marcin Wróblewski - język polski, informatyka, wychowawca klasy VI, wychowawca świetlicy
Aktualności
Dokumenty szkoły
Szkoła Podstawowa
Kadra pedagogiczna
Osiągnięcia
Ważne terminy
Zasady oceniania
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pedagog i psycholog
Kontakt
Rozkład jazdy autobusów
Deklaracja dostepności
RODO
Konsultacje