SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
 
Kalendarz szkolny
 
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 4 września 2023 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych: 2 listopada 2023 r. (czwartek)

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych: 3 listopada 2023 r. (piątek)

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2023 r.

Zakończenie I semestru nauki - 9 lutego 2024 r.

Ferie zimowe: 12 lutego - 25 lutego 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca - 2 kwietnia 2024 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych - 2 maja 2024 r. (czwartek)

Egzamin ósmoklasisty (dni wolne od zajęć dla pozostałych uczniów) :
a) język polski - 14 maja 2024 r. (wtorek) godz. 9:00,
b) matematyka - 15 maja 2024 r. (środa) godz. 9:00,
c) język obcy nowożytny -16 maja 2024 r. (czwartek) godz. 9:00.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych - 31 maja 2024 r. (piątek)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2024 r.

Terminy spotkań z rodzicami:
11 września 2023 r. - zebranie organizacyjne z wychowawcami
20 listopada 2023 r. - zebranie śródroczne
26 lutego 2024 r. - zebranie podsumowujące I semestr nauki
29 kwietnia 2024 r. - zebranie śródroczne
 
 
Kalendarz imprez i uroczystości (pdf)

 

Aktualności
Dokumenty szkoły
Szkoła Podstawowa
Kadra pedagogiczna
Osiągnięcia
Ważne terminy
Zasady oceniania
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pedagog i psycholog
Kontakt
Rozkład jazdy autobusów
Deklaracja dostepności
RODO
Konsultacje