SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
   
Choroby cywilizacji!
 

W drugim tygodniu kwietnia w klasie drugiej gimnazjalnej na lekcjach biologii rozpoczęliśmy cykl pogadanek, prezentacji multimedialnych i plakatów o tematyce zdrowotnej. Konkretniej mówiąc skupiliśmy się nad przyczynami występowania oraz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym. Zagadnienia te pokrywają się nam tematycznie również z obowiązkowo realizowanym projektem edukacyjnym w ramach nauki w klasie II. Autorkami plakatów i prezentacji są następujące uczennice: Agata Mytlewska, Katarzyna Kosińska, Dorota Milanik i Agata Sipak. Przygotowane materiały wizualne ze względu na zbieżność programu nauczania o anatomii człowieka zostaną jeszcze w kwietniu wykorzystane także w klasie siódmej. Rozwój cywilizacji przyczynia się do powstawania wielu poważnych chorób występujących masowo wśród ludzi, dlatego tak ważne jest by stosować profilaktykę i szybko rozpoznać objawy. Zwiększa to szansę na wyleczenie.

opiekun: M. Pyszko