SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
 
Pierwsza elekcja w klasie VI
14 grudnia 2023 r.
 
Uczniowie klasy szóstej na lekcji historii uczestniczyli w przygotowanej przez Fundację na Rzecz Wielkich Historii innowacji pedagogicznej Wolna elekcja: sarmacka gra o władzę. Specjalnie przygotowany scenariusz, zawierający wprowadzenie i epilogi historyczne, a także treść kart do gry, pozwala na prowadzenie bardzo ciekawej rozgrywki. Wolna elekcja należy do gier perswazyjnych, która pozwala na poznanie dylematów i mechanizmów wpisanych w proces wyborczy. Gracze dzielą się na warstwy szlacheckie istniejące w Polsce XVI wieku. W grze, pojawiają się najważniejsze osoby epoki, a także zdarzenia, wprowadzające graczy w realia - takiej jak reformacja i toczona z nią walka, handel polskim zbożem, najazdy tatarskie. Sam proces wyborczy również bazuje na realnych elekcjach np. rozpowszechnianie fałszywych informacji o kontrkandydatach, kupowania głosów czy uzależnienie drobnej szlachty od swoich magnackich patronów. Celem nadrzędnym jest osiągnięcie wspólnego celu - wyboru nowego monarchy. Nasi uczniowie dokonali wyboru zgodnego z historią i wybrali na króla Henryka Walezego.
Beata Goleń
 
Aktualności
Dokumenty szkoły
Szkoła Podstawowa
Kadra pedagogiczna
Osiągnięcia
Ważne terminy
Zasady oceniania
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pedagog i psycholog
Kontakt
Rozkład jazdy autobusów
Deklaracja dostepności
RODO
Konsultacje