SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
     
 
 
       

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wszyscy kandydaci zostali przyjęci
do oddziału przedszkolnego i klasy I
na rok szkolny 2021/2022.